Uzņēmējdarbības nometne Kembridžā 2024 >>>
Piesakies dalībai līdz 9. aprīlim!

Uzņēmējdarbības nometne Kembridžā LCVC

Programmas norises laiks: 2024. gada aprīlis - augusts

Uzņēmējdarbības nometne Kembridžā ir programma studentiem, jaunajiem uzņēmējiem, inovatoriem, inženieriem un citiem motivētam interesentiem. Nometne norisinās divās daļās - Latvijā un Lielbritānijā (Kembridžā). Programmas mērķis ir veicināt jaunu biznesa ideju īstenošanu, attīstot dalībnieku uzņēmējdarbības domāšanu, prasmes komandas un biznesa attiecību veidošanā, finansējuma piesaistē un citos uzņēmējdarbības aspektos. Programma ietver praktiskas un tematiskas nodarbības, mentoringu, tīklošanos, uzņēmēju pieredzes stāstus un biznesa ideju prezentācijas (pičus) ekspertiem pasākumā “Lāča miga”.

https://www.connectlatvia.lv/cvc

Sudraba laboratorija Projekts SMARTageCARE

Sudraba laboratorijas mērķis ir sekmēt jaunu produktu un pakalpojumu attīstību sudraba ekonomikā - ekonomikas daļā, kas attiecas uz senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu.

https://www.connectlatvia.lv/sudraba

Izgudrojumu un inovāciju izstādes-festivāli MINOX

Izgudrojumu un inovāciju izstādes-festivāli MINOX dod iespēju iepazīties ar jaunākajiem izgudrojumiem un inovatīviem risinājumiem, klātienē tikties ar to autoriem, veidot jaunus kontaktus un piedalīties dažādās aktivitātēs. Savus inovatīvos projektus demonstrē individuālie izgudrotāji, pētniecības institūti un augstskolas, uzņēmumi, kā arī jaunieši un skolēni. Izstādes tiek rīkotas ar mērķi popularizēt izgudrotājdarbību Latvijas sabiedrībā, kā arī veicināt izgudrojumu valorizāciju un izmantošanu tautsaimniecībā. Izstāde ir vieta, kur jaunie un pieredzējušie izgudrotāji var parādīt savus tehniskos un sociālos risinājumus, izgudrojumus un idejas plašākai auditorijai brīvā atmosfērā.

https://www.minox.lv/

Starptautiskās izstādes: https://www.ifia.com/

Par Connect

"CONNECT Latvija" ir biedrība, kuras mērķis ir iedrošināt jaunu, inovatīvu uzņēmumu veidošanu Latvijā. Connect ir dibinājušas Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Stockholm School of Economics in Riga, Connect Zviedrija, Rīgas dome un Zviedrijas Karaliskā inženierzinātņu akadēmija (IVA). Rīkojot dažādus pasākumus, kuros piedalās jaunie uzņēmēji, izgudrotāji, inovatori, studenti, investori, mentori un eksperti, Connect palīdz biznesa ideju sagatavošanai reālai uzņēmējdarbībai.

Valde

Anders Paalzow (SSE Riga), valdes priekšsēdētājs

Aarne Toomsalu

Dainis Šēnbergs

Mareks Zeltiņš (Rīgas Tehniskā universitāte)

Mārtiņš Borodušķis (Latvijas Universitāte)

Vairāk par biedrību