Uzņēmējdarbības nometne Kembridžā

Aktuālās programmas norises laiks: 2022. gada aprīlis - augusts

Uzņēmējdarbības nometne Kembridžā ir programma studentiem un jaunajiem uzņēmējiem, kas norisinās Latvijā un Lielbritānijā (Kembridžā). Programmā piedalās biznesa ideju autori ar komandas biedriem, kuri ir motivēti uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību. Programmas mērķis ir veicināt jaunu biznesa ideju īstenošanu, attīstot dalībnieku prasmes komandas veidošanā, finansējuma piesaistē un citos uzņēmējdarbības aspektos. Programma ietver praktiskas lekcijas, darbu komandās, mentoringa sesijas, uzņēmēju stāstus, un noslēgumā – biznesa ideju prezentācijas (pičus) ekspertiem pasākumos “Lāča miga” un "Bear's Cove".

https://www.connectlatvia.lv/cvc

Sudraba ekonomikas inovāciju programma OSIRIS

Biedrība "CONNECT Latvija" sadarbībā ar partneriem no Dānijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas un Somijas īsteno Baltijas jūras reģiona starptautiskās sadarbības programmas Interreg projektu OSIRIS - Viedās specializācijas pieejas veicināšana senioru ekonomikā, lai stiprinātu reģiona inovāciju kapacitāti un ilgtspējīgu izaugsmi.

Projekta īstenošanas periods: 2019. gada 1. janvāris - 2021. gada 31. decembris.

https://www.connectlatvia.lv/sudraba

https://www.osiris-smartsilvereconomy.eu/

Starptautiskās sudraba laboratorijas: https://silverhub.eu/

OSIRIS Interreg Baltic Sea Region

Izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX

MINOX 2022

Izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX dod iespēju iepazīties ar jaunākajiem izgudrojumiem un inovatīviem risinājumiem, klātienē tikties ar to autoriem un piedalīties dažādās aktivitātēs. Savus inovatīvos projektus demonstrē individuālie izgudrotāji, pētniecības institūti un augstskolas, uzņēmumi, kā arī jaunieši un skolēni. Izstādes tiek rīkotas ar mērķi popularizēt izgudrotājdarbību Latvijas sabiedrībā, kā arī veicināt izgudrojumu valorizāciju un izmantošanu tautsaimniecībā. Izstāde ir vieta, kur jaunie un pieredzējušie izgudrotāji var parādīt savus tehniskos un sociālos risinājumus, un izgudrojumu idejas plašākai auditorijai brīvā atmosfērā.

http://www.minox.lv/

Starptautiskās izstādes: https://www.ifia.com/

Par Connect

"CONNECT Latvija" ir biedrība, kuras mērķis ir iedrošināt jaunu, inovatīvu uzņēmumu veidošanu Latvijā. Connect ir dibinājušas Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Stockholm School of Economics in Riga, Connect Zviedrija, Rīgas dome un Zviedrijas Karaliskā inženierzinātņu akadēmija (IVA). Rīkojot dažādus pasākumus, kuros piedalās jaunie uzņēmēji, izgudrotāji, inovatori, studenti, investori, mentori un eksperti, Connect palīdz biznesa ideju sagatavošanai reālai uzņēmējdarbībai.

Valde

Anders Paalzow (SSE Riga), valdes priekšsēdētājs

Aarne Toomsalu

Dainis Šēnbergs

Mareks Zeltiņš (Rīgas Tehniskā universitāte)

Mārtiņš Borodušķis (Latvijas Universitāte)

Vairāk par biedrību