Aktivitātes

Rīgas jauno uzņēmēju apmācība Kembridžā  (2020. gada septembris - 2021. gada janvāris)

Uzņēmējdarbības kursi

Izgudrojumu un inovāciju izstāde MINOX

Tramplīna pasākumi

Projekti

 .