Latvijas Sudraba laboratorija

Sudraba laboratorijas mērķis ir sekmēt jaunu produktu un pakalpojumu attīstību sudraba ekonomikā - ekonomikas daļā, kas attiecas uz senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Memorands

Partneri

Projekts SMARTageCARE

Tikšanās