Sudraba laboratorija

Sudraba laboratorijas mērķis ir sekmēt jaunu produktu un pakalpojumu attīstību sudraba ekonomikā - ekonomikas daļā, kas attiecas uz senioru dzīves uzlabošanu.

Sudraba laboratorijas ietvaros tiek organizētas Inovāciju un Akseleratora programmas, lai atbalstītu ideju autorus, pētniekus un uzņēmējus, kas veido jaunus risinājumus dažādām sudraba ekonomikas vajadzībām. Inovāciju programma ir atvērta ideju/projektu pieteikumiem līdz 2021. gada 8. martam (Pieteikuma veidlapa). Tās norises laiks ir no 2021. gada 15. marta līdz 15. maijam. Nobriedušākie projekti turpinās dalību Akseleratora programmā, kas notiks tūdaļ pēc Inovāciju programmas.

Apmeklējiet programmas informatīvās sesijas 18. februārī (latviešu valodā) un 24. februārī (angļu valodā)!

Inovāciju programma
Informatīvās sesijas
Pieteikuma veidlapa
Pieteikumu vērtēšanas kritēriji
Partneri
Plakāts

Biedrība "CONNECT Latvija" sadarbībā ar partneriem no Dānijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas un Somijas laika posmā no 2019. līdz 2021. gadam īsteno Baltijas jūras reģiona starptautiskās sadarbības programmas Interreg projektu OSIRIS - Viedās specializācijas pieejas veicināšana sudraba ekonomikā, lai stiprinātu reģiona inovāciju kapacitāti un ilgtspējīgu izaugsmi.

Sudraba laboratorija ir izveidota Osiris projekta īstenošanas laikā.

Vairāk par Osiris projektu: https://www.osiris-smartsilvereconomy.eu/

0

Pirkumu grozs