Biedrība "CONNECT Latvija" sadarbībā ar partneriem no Somijas, Dānijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas īsteno Baltijas jūras transnacionālās sadarbības programmas Interreg projektu OSIRIS - Viedās specializācijas pieejas veicināšana senioru ekonomikā, lai stiprinātu reģiona inovāciju kapacitāti un ilgtspējīgu izaugsmi.

Projekta darbības laiks: 2019. gada 1. janvāris - 2021. gada 31. decembris.

https://www.osiris-smartsilvereconomy.eu/

Tiešsaistes semināri par finansējuma instrumentiem senioru ekonomikas projektiem

Semināru laikā tiks apskatīti vairāki finansējuma instrumenti un analizēta to pieejamība senioru ekonomikai. Semināru mērķis ir sniegt rekomendācijas par finansējuma instrumentu pielāgošanas variantiem senioru ekonomikas projektu attīstības veicināšanai. Semināros tiks analizētas finansējuma instrumentu stiprās un vājās puses un meklētas iespējas to labākai pielietošanai senioru ekonomikā. Tāpat tiks apskatītas iespējas izveidot jaunu vai rast pielietojumu kādam esošam instrumentam senioru ekonomikas jomas projektu finansēšanai.

Semināros piedalīties aicināti vairāku iesaistīto pušu pārstāvji (tā saucamās trīskāršās spirāles [triple helix] universitātes-bizness-pašvaldības/valsts pārstāvji) – pašvaldības un valsts struktūras, augstskolu un zinātnisko institūtu pētnieki, uzņēmēji, nevalstiskās sabiedriskās organizācijas un seniori.

Senioru ekonomika ir jebkādu nozaru produkti un pakalpojumi, kurus izmanto senioru gadagājumu iedzīvotāji. Šajos semināros tematiski galvenokārt fokusējamies uz Eiropas RIS3 (reģionālā inovāciju stratēģija) stratēģijas divām no Latvijas valsts izvirzītajām prioritātēm – informācijas tehnoloģijas un medicīna/labklājība.

2. seminārs – Starptautiskais finansējuma instruments AAL Programme

2020. gada 20. maijā, plkst. 09.30-11.30

AAL Programme (Active Assisted Living Programme – aktīvas un atbalstošas dzīvošanas programma, www.aal-europe.eu) ir viens no retajiem starptautiskajiem finansējuma instrumentiem Eiropā, kas tieši fokusē savu darbību uz senioru ekonomikas inovāciju attīstību. Instruments veicina starpvalstu pētniecības institūtu un uzņēmēju sadarbību jaunu produktu un risinājumu izstrādei senioru ekonomikā.

No 09.00 – reģistrēšanās Webex sistēmā

09.30-10.00 – Ievads, Elmārs Baltiņš, Biedrības "CONNECT Latvija" OSIRIS projekta vadītājs

10.00-10.30 – AAL Programme instrumenta prezentācija, Annija Bērtule, AAL programmas komunikācijas speciāliste

10.30-11.00 – Jautājumi un atbildes

11.00-11.30 – Atvērta saruna, lai identificētu un rastu iespējas Latvijas pētniekiem un uzņēmējiem strādāt AAL instrumentā

REĢISTRĀCIJA SEMINĀRAM ŠEIT:

 .