Biedrība "CONNECT Latvija" sadarbībā ar partneriem no Somijas, Dānijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas īsteno Baltijas jūras transnacionālās sadarbības programmas Interreg projektu OSIRIS - Viedās specializācijas pieejas veicināšana senioru ekonomikā, lai stiprinātu reģiona inovāciju kapacitāti un ilgtspējīgu izaugsmi.

Projekta darbības laiks: 2019. gada 1. janvāris - 2021. gada 30. jūnijs.

https://www.osiris-smartsilvereconomy.eu/


 .