Latvijas Sudraba laboratorija

Sudraba laboratorijas mērķis ir sekmēt jaunu produktu un pakalpojumu attīstību sudraba ekonomikā - ekonomikas daļā, kas attiecas uz senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Sudraba laboratorijas pirmā tikšanās 2022. gadā

Aicinām uz pirmo tikšanos Sudraba laboratorijā 2022. gadā. Tā notiks 26. aprīlī, plkst. 10.00-11.00 tiešsaistē: https://us02web.zoom.us/j/81916141326.

Tikšanās galvenā tēma būs sudraba tehnoloģiju izstāde Orhūsas pašvaldībā (Orhūsa ir otra lielākā pilsēta Dānijā un tajā īstenotā sudraba tehnoloģiju izstāde DokkX sešu gadu laikā ir guvusi ievērojamu atzinību un apmeklējumu). DokkX izstādi š.g. martā apmeklēja un ar mums savos novērojumos dalīsies Kuldīgas pašvaldības inovāciju un tūrisma vecākais eksperts Artis Gustovska kungs. Viens no uzdevumiem mums ir izvērtēt līdzīgas izstādes pielāgošanas un izveides iespējas Latvijā. Kā otru tēmu tikšanās reizei esam sagatavojuši Latvijas Sudraba laboratorijas īstenošanas memoranda tekstu, ar kuru varat iepazīties [šeit] un tikšanās reizē vēlamies pārrunāt šajā memorandā rakstīto, lai kopīgi raudzītos uz Sudraba laboratorijas turpmāko darbu.

Tikšanās ir atvērta arī jauniem sudraba ekonomikā aktīviem dalībniekiem.