Uzņēmējdarbības apmācību kurss Daugavpilī

Pārbaudi savu biznesa ideju – piedalies uzņēmējdarbības apmācību kursā Daugavpilī!

CONNECT Latvija sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu – Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) aicina jauniešus un ikvienu interesentu no Daugavpils un Latgales attīstīt savas biznesa idejas un piedalīties uzņēmējdarbības apmācību kursā, kas deviņu nedēļu garumā norisināsies Daugavpilī.

Kursa mērķis ir nodrošināt praktiskas uzņēmējdarbības apmācības sesijas jaunu biznesa ideju attīstībai un atbalstīt dalībniekus kļūt uzņēmīgākiem savā domāšanā un darbībā.

Norises laiks: no 2024. gada 20. marta līdz 17. maijam.

Pieteikšanās dalībai līdz 2024. gada 8. martam. Pieteikties šeit. Dalībnieku skaits ir ierobežots.

Piedalīties aicināti dalībnieki no 17 gadu vecuma; dalība ir bez maksas.

Norises vietas: Daugavpils Inovāciju centrs (DIC), Daugavpils Universitāte (DU) un tiešsaistē.

Darba valoda: latviešu, dažas nodarbības paredzētas angļu valodā.

Dalībniekiem programmā jāpiedalās vismaz 15 stundas, lai saņemtu diplomu par dalību. Diviem labākajiem kursa dalībniekiem pēc žūrijas vērtējuma tiks dota apmaksāta iespēja piedalīties nedēļu ilgā uzņēmējdarbības nometnē Kembridžā, Lielbritānijā.

APMĀCĪBU KURSA PROGRAMMA*

1.-3. nedēļas – ideju ģenerēšanas un biznesa koncepta attīstības nodarbības:
  • 20. marts, plkst. 16.00-19.00 (DIC) – iepazīšanās, tirgus vajadzību identifikācija, ideju ģenerēšana, komandu veidošana, sākotnējās biznesa iestrādes.
  • 26. marts, plkst. 16.00-19.00 (DIC) – biznesa modelēšana un uzņēmējdarbības plānošana (uzņēmējdarbības veidi, biznesa modeļa veidošana, biznesa ceļa kartes plānošana, sākotnējie finanšu plāni).
  • 4. aprīlis, plkst. 16.00-19.00 (DIC) – uzņēmēja motivācija, klientu un sadarbības attiecību veidošana.

4. nedēļa – mentorings (tiešsaistē) – individuālas un mazās grupās sarunas ar mentoriem par savām biznesa idejām un to aktuālajiem attīstības jautājumiem.

5. nedēļa (EDUTHON) – 19. aprīlis (no plkst. 17.00) un 20. aprīlis (līdz plkst. 13.00) [DU/Ilgas; daļēji angļu valodā] – nedēļas nogales sesijas, biznesa idejas prezentācija, finanšu plāni, biznesa idejas attīstība, kursa vidusposma atskaites punkts.

6. nedēļa – 24. aprīlis, plkst. 16.00-19.00 (DU; angļu valodā) – uzņēmēja mentalitāte un pieredzes stāsts.

7.-8. nedēļas – mentorings (tiešsaistē) – individuālas un mazās grupās sarunas ar mentoriem par savām biznesa idejām, aktuālajiem attīstības jautājumiem, prezentāciju.

9. nedēļa – 17. maijs, plkst. 15.00-18.00 (DU) – programmas noslēgums– attīstīto ideju demonstrācijas un prezentācijas diena.

Deviņu nedēļu kursa ietvaros ietilpst lekcijas, grupu darbi, tikšanās ar uzņēmējiem, mentorings, darbs pie biznesa idejām un ideju prezentēšana. Būtiska kursa sastāvdaļa ir mentorings un kontaktu veidošana, kā arī komandas veidošanas un koučinga aktivitātes atbilstoši dalībnieku vajadzībām.

Kursa laikā dalībnieki tiek mudināti darboties ar savām uzņēmējdarbības idejām, kas var būt jaunu vai nobriedušu biznesa ideju pilnveidošana, vai jaunu iniciatīvu izpēte savā apkārtnē vai sabiedrībā.

Ilgtspējības aspekts un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi (SDG - sustainable development goals) jebkurai iniciatīvai vai uzņēmējdarbības projektam, pie kā darbosies dalībnieki, ir šī kursa nozīmīga vērtība.

Apmācību kursa motīvs – “Labākā personības attīstības skola ir uzņēmējdarbība” (Olīvija Andželesku).

Atbalsta: Daugavpils Universitāte un Daugavpils Inovāciju centrs.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Elmāru Baltiņu, tel. 29100252, e-pasts: [email protected].

* Programma var tikt precizēta, savlaicīgi informējot dalībniekus.