Projekti

Connect piedalās dažādos ar izglītību, uzņēmējdarbību un inovācijām saistītos projektos.

Aktuālais projekts - SMARTageCARE (Erasmus programma):

Realizētie projekti:

  • OSIRIS - Viedās specializācijas pieejas veicināšana sudraba ekonomikā, lai stiprinātu reģiona inovāciju kapacitāti un ilgtspējīgu izaugsmi. Projekta rezultātā tika izveidotas reģionālās sudraba laboratorijas sudraba ekonomikas attīstībai. Sudraba laboratorijās tika noorganizētas reģionālās inovāciju programmas un starptautiska akseleratora programma inovatīvu  produktu izstrādei senioru iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tika izstrādāta Sudraba laboratoriju starptautiskās sadarbības platforma SilverHub.
  • Senior Entrepreneurs: Best Practices Exchange
    Projekta ietvaros tika izdota senioru uzņēmējdarbības labās prakses piemēru grāmata, kas ir pieejama šeit.
  • Best Agers un Best Agers Lighthouses
    19 partneri no Baltijas jūras reģiona valstīm sešu gadu laikā pētīja un veica praktiskas aktivitātes senioru potenciāla aktivizēšanai un dzīves vides uzlabošanai dažādās sabiedrības norisēs - uzņēmējdarbībā, darba vietās, sociālajos centros utml. Pieejams plašs publikāciju un materiālu apkopojums. Zemāk stāsts par senioru no Latvijas Miervaldi Rozenbergu.
  • Promoting Entrepreneurship
  • Connect Baltic-Russia
  • Connect Baltic Sea Region+