Projekti

Connect piedalās dažādos ar uzņēmējdarbību un inovācijām saistītos projektos.

Realizētie projekti:

  • Senior Entrepreneurs: Best Practices Exchange
    Projekta ietvaros tika izdota senioru uzņēmējdarbības labās prakses piemēru grāmata, kas ir pieejama šeit.
  • Best Agers un Best Agers Lighthouses
    19 partneri no Baltijas jūras reģiona valstīm sešu gadu laikā pētīja un veica praktiskas aktivitātes senioru potenciāla aktivizēšanai un dzīves vides uzlabošanai dažādās sabiedrības norisēs - uzņēmējdarbībā, darba vietās, sociālajos centros utml. Pieejams plašs publikāciju un materiālu apkopojums. Zemāk stāsts par senioru no Latvijas Miervaldi Rozenbergu.
  • Promoting Entrepreneurship
  • Connect Baltic-Russia
  • Connect Baltic Sea Region+