Pirmā kārta - Latvijas modulis

Norises laiks: 2024. gada 9. aprīlis - 28. maijs

Programmas misija ir iedrošināt tās dalībniekus pievērsties uzņēmējdarbībai ar plašāku skatījumu, veidot izpratni par ilgtspējīgas uzņēmējdarbības kultūru un paaugstināt jauno uzņēmēju konkurētspēju.

Pirmās kārtas programma - atvērt .pdf datni šeit

Programmas atklāšana un ievadsesija - 2024. gada 9. aprīlī

Nodarbības un mentorings - no 2024. gada 9. aprīļa līdz 21. maijam

Biznesa ideju prezentāciju pasākums "Lāča miga" - 2024. gada 28. maijā