Pirmā kārta - Latvijas modulis

Norises laiks: 2024. gada 4. aprīlis - 1. jūnijs

Programmas misija ir iedrošināt tās dalībniekus pievērsties uzņēmējdarbībai ar plašāku skatījumu, veidot izpratni par ilgtspējīgas uzņēmējdarbības kultūru un paaugstināt jauno uzņēmēju konkurētspēju.

Ievadsesija un programmas atklāšana - 2024. gada 4. aprīlī

Laipni aicināti programmas potenciālie dalībnieki, iepriekšējo sezonu absolventi, mentori, citi interesenti.

Nodarbības un mentorings - no 2024. gada 9. aprīļa līdz 31. maijam

Biznesa ideju prezentāciju pasākums "Lāča miga" - 2024. gada 1. jūnijā

Detalizēts programmas plāns būs pieejams drīzumā.