Partneri

  • Biedrība "ALTUM"
  • Biedrība "EAPN-Latvia"
  • "CONNECT Latvija"
  • Latvijas veselības tūrisma klasteris
  • Silvija Zakke

Dānija Igaunija Krievija
Somija Krievija Lietuva
Lietuva Somija Lietuva
Dānija