Sudraba laboratorijas tikšanās

Sudraba laboratorijas tikšanās ir atvērtas ikvienam sudraba ekonomikā ieinteresētam dalībniekam.

Sudraba laboratorijas otrā tikšanās par tēmu "Digitālo prasmju uzlabošana pieaugušajiem ar spēļošanas apmācību metodēm" notika 2022. gada 2. novembrī Latvijas Universitātes (Zinātņu mājas) Inovāciju centrā. 

Dainis Olders iepazīstināja dalībniekus ar jaunāko informāciju par aktivitātēm Erasmus projektā "Digitālo prasmju uzlabošana pieaugušajiem ar spēļošanas apmācību metodēm". Pēc tam  Ņinas Priedes vadībā dalībnieki izspēlēja projekta ietvaros veidojamo galda spēli “Ikonu spēle”. Tā bija spēles pirmizrāde Latvijā. Spēles dalībnieki un novērotāji pēc spēles sniedza vērtīgus ieteikumus spēles pilnveidošanai un iedrošināja pasteidzināt tās praktisku izmantošanu senioru digitālo prasmju apmācībā.

Ikonu spēles pirmizrāde

Sudraba laboratorijas pirmā tikšanās par tēmu "Sudraba tehnoloģiju izstāde" notika 2022. gada 26. aprīlī tiešsaistē.

Tikšanās galvenā tēma -  sudraba tehnoloģiju izstāde Orhūsas pašvaldībā (Orhūsa ir otra lielākā pilsēta Dānijā un tajā īstenotā sudraba tehnoloģiju izstāde DokkX sešu gadu laikā ir guvusi ievērojamu atzinību un apmeklējumu). DokkX izstādi 2022. gada martā apmeklēja un savos novērojumos dalījās Kuldīgas pašvaldības inovāciju un tūrisma vecākais eksperts Artis Gustovska kungs. Tika izvērtētas līdzīgas izstādes pielāgošanas un izveides iespējas Latvijā. Kā otra tēma tikšanās reizē tika izskatīts Latvijas Sudraba laboratorijas īstenošanas memoranda teksts, ar kuru var iepazīties [šeit] un tika pārrunāts šajā memorandā rakstītais, lai kopīgi raudzītos uz Sudraba laboratorijas turpmāko darbu.