Sudraba laboratorijas Inovāciju programma

Uzaicinājums pieteikt idejas un projektus

Sudraba laboratorijas Inovāciju programma un tai sekojošā Akseleratora programma ir daļa no Interreg programmas projekta “Osiris”, kurā piedalās partneri no Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Somijas. Inovāciju programma ir izveidota, lai atbalstītu biznesa un sociālās inovāciju idejas, kuras risina vajadzības un rada iespējas sudraba ekonomikā Baltijas jūras valstīs (sk. vairāk https://www.osiris-smartsilvereconomy.eu).

Mūsu mērķis ir pievērst uzmanību iedzīvotāju dzīves ilguma pagarināšanās procesam un ar to saistītiem izaicinājumiem caur jaunu produktu un pakalpojumu attīstību, kas balstās uz senioru vajadzībām un rada iespējas senioriem visā Baltijas jūras reģionā.

Mēs atbalstām sudraba ekonomikas attīstību – ekonomikas daļu, kas attiecināma uz gados vecākiem iedzīvotājiem – un iedrošinām inovāciju ekosistēmas dalībniekus risināt izaicinājumus, kas rodas reģiona iedzīvotāju novecošanās rezultātā. Programmas ietvaros īpaši sagaidām idejas un projektus mūsu valsts viedās specializācijas prioritātēs, kas saistītas ar informācijas, komunikācijas, veselības, sadzīves, kā arī citām senioru dzīves vajadzībām .

Mēs strādājam ar inovāciju ekosistēmas modeli – Sudraba laboratoriju – kas savieno pētniekus, produktu un pakalpojumu attīstītājus, publiskās institūcijas, finansētājus un gala patērētājus ar mērķi sekmēt jaunu produktu un pakalpojumu attīstību.

Mēs piedāvājam individualizētas mentoringa un biznesa attīstības nodarbības, lai atbalstītu idejas, produktu un pakalpojumu izstrādes procesu, kā arī piedāvājam tīklošanās iespējas ar Osiris projekta uzņēmējiem no Baltijas jūras reģiona valstīm. Inovāciju programmas laikā mēs atbalstām uzņēmējus un inovatorus, lai radītu un attīstītu viedās specializācijas un biznesa inovāciju projektus sudraba ekonomikas sektoros. Katrā valstī dalībai Inovāciju programmā tiks apstiprinātas līdz 10 inovāciju idejām. Pēc Inovāciju programmas vislabāk attīstītie projekti tiks uzaicināti dalībai otrajā Sudraba laboratorijas posmā – Akseleratora (paātrināšanas) programmā – sekmīgākai produktu un pakalpojumu sagatavošanai ieiešanai tirgū.

Kas ir aicināti piedalīties? Uzņēmēji, studenti, izgudrotāji un pētnieki tiek aicināti iesniegt idejas darbības jomās, kuras atbilst programmas profilam – sudraba ekonomikai ar viedās specializācijas prioritātēm.

Laika plāns. Programma norisināsies no 2021. gada 15. marta līdz 15. maijam. Programmas ietvaros notiks iknedēļas tikšanās (mentora, apmācību vai tīklošanās sesijas) un noslēgumā žūrijas novērtējuma rezultātā četras labākās komandas piedalīsies Akseleratora programmā – starptautiskā programmā ar komandām no visām sešām Baltijas jūras valstīm. Savukārt divas no tām tiks uzaicinātas piedalīties starptautiskajā AAL (Active Assisted Living) Forumā un izstādē no 12.-14. maijam Triestē, Itālijā.

Kā pieteikties? Projektu un ideju pieteicējiem jāiesniedz pieteikums, aizpildot pieteikuma veidlapu elektroniski līdz 2021. gada 8. martam: https://www.connectlatvia.lv/sudraba/pieteikuma-veidlapa/