Uzņēmējdarbības nometne Kembridžā 2022

Reģistrācijas maksa 22 EUR jāsamaksā līdz 2022. gada 22. aprīlim:

Biedrība “CONNECT Latvija” 
Reģ. Nr. 40008072469 
Konta Nr. LV82HABA0551004308833 
Maksājuma mērķī jānorāda: Vārds Uzvārds - reģistrācijas maksa LCVC