Uzņēmējdarbības nometne Kembridžā 2023

Programmas reģistrācijas maksa 23 EUR jāsamaksā līdz 2023. gada 12. aprīlim:

Biedrība “CONNECT Latvija”
Reģ. Nr. 40008072469
Konta Nr. LV82HABA0551004308833
Maksājuma mērķī jānorāda: Vārds Uzvārds - LCVC reģistrācijas maksa