Informatīvās sesijas 2021. gadā

SUDRABA LABORATORIJAS INOVĀCIJU PROGRAMMA

Sudraba ekonomika: lielas iespējas uzņēmējdarbībai, izglītībai un visai sabiedrībai kopumā!

Vebināra darba kārtība:

15.00 - Sudraba laboratorija – sadarbības tīkls jaunu produktu attīstībai sudraba ekonomikā, Elmārs Baltiņš (“CONNECT Latvija” OSIRIS Interreg projekta vadītājs)

15.05 - Sudraba ekonomika – problēmas un iespējas. Kuldīgas stāsts. Artis Gustovskis (Kuldīgas pašvaldības inovāciju eksperts), Pašvaldības pārstāvis

15.15 - Signe Tomsone (Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas katedras asociētā profesore), Pētniecības pārstāve

15.25 - Egils Rupeks (sociālais uzņēmējs, Rīgas Tehniskās universitātes OSIRIS Interreg projekta pasākumu koordinators), Uzņēmēju pārstāvis

15.35 - Seniori sadarbībā, Dainis Olders, Senioru/Sabiedrības pārstāvis

15.45 - Jautājumi un atbildes

15.56 - Aicinājums piedalīties Inovāciju programmā, Jana Namniece (“CONNECT Latvija” OSIRIS Interreg projekta vadītāja asistente)


SMART SILVER LAB INNOVATION PROGRAM

Introduction to the Silver Lab: huge potential for business, education and the whole society! Practical cases 

Webinar agenda

15.00 - Smart Silver Lab - quadruple helix approach to support development of silver innovation products, Michael Smærup (VIA University College)

15.10 - Transnational Innovation Program - generating smart specialization and business innovation projects, Elmars Baltins (CONNECT Latvia, OSIRIS Interreg project manager)

15.15 - Silver start-ups - meaning and long term consequences for wealth and personal well-being, Arvydas Strumskis ( Managing Partner at Business Angel Funds I, II; LitBAN Founding and Board Member), representing business helix

15.35 - Smart textiles and wearable intelligence - promising senior business field, Kimmo Vänni (HAMK, Occupational health and social robotics researcher), representing academia helix

15.50 - Senior customer driven service design in housing project - Case Pelarcon, Samuel Kopperoinen (Entrepreneur, LLM), representing business helix

16.05 - Silver Economy. Problems and challenges. Case study of Kuldiga. Artis Gustovskis (Kuldiga City Council, Innovation expert), representing public and senior/society helixes

16.15 - Q & A

16.28 – Closing of the session and welcome to the Innovation Program