Pirmā kārta - Rīgas modulis

Norises vieta un laiks: Rīga, 2020. gada oktobris - novembris

Programmas misija ir iedrošināt tās dalībniekus pievērsties uzņēmējdarbībai plašākā mērogā, veidot izpratni par ilgtspējīgas uzņēmējdarbības kultūru un paaugstināt jauno uzņēmēju konkurētspēju. Programmas uzdevumi ir sekmēt Rīgas jauno uzņēmēju biznesa ideju attīstīšanu un iedrošināt uzņēmējdarbības uzsākšanu Rīgā ar starptautisku potenciālu nākotnē.

Programmas atklāšana tiek plānota 2020. gada 24. septembrī.

Detalizēts programmas plāns būs pieejams vēlāk.


 .