Pirmā kārta - Rīgas modulis

Norises vieta un laiks: Rīga, 2019. gada oktobris - novembris

Programmas misija ir iedrošināt tās dalībniekus pievērsties uzņēmējdarbībai plašākā mērogā, veidot izpratni par ilgtspējīgas uzņēmējdarbības kultūru un paaugstināt jauno uzņēmēju konkurētspēju. Programmas uzdevumi ir sekmēt Rīgas jauno uzņēmēju biznesa ideju attīstīšanu un iedrošināt uzņēmējdarbības uzsākšanu Rīgā ar starptautisku potenciālu nākotnē.

Programmas atklāšana (ar ielūgumiem)
26. septembris, pl. 16.00-18.00, Jura Alunāna iela 5, Lielbritānijas vēstniecība Rīgā

Ievadsesija dalībniekiem, kuriem nav savas biznesa idejas un kuri nav komandā, kura attīsta biznesa ideju
14. oktobris
, pl. 18.00-20.30, Strēlnieku iela 4A - 503. telpa, Stockholm School of Economics in Riga

 • Problēmas un klienta vajadzības identificēšana konkurētspējīgiem risinājumiem, Modris Ozoliņš un Madara Māra Irbe
 • Biznesa ideju ģenerēšanas metodes, Kristīne Bērziņa
 • Komanda un sociālais kapitāls, Jānis Prūsis

Pirmās kārtas nodarbības (19. oktobris, 2., 16., 30. novembris)

1. nodarbību diena – Tirgus izpēte, mārketings un biznesa modelis

19. oktobris, pl. 9.00-18.00, Jelgavas iela 1, Latvijas Universitāte

 • Iepazīšanās savā starpā un ar biznesa idejām, komandu veidošana
 • Tirgus izpētes lekcija, Kārlis Purmalis
 • Tirgus izpētes praktiskais uzdevums, Kārlis Purmalis
 • Biznesa modelēšana un stratēģiskā plānošana, Māris Millers

2. nodarbību diena – Sarunu vešanas kultūra

2. novembris, pl. 9.00-18.00, Ķīpsalas iela 6, Rīgas Tehniskā universitāte 
 • Pārdošanas, sarunu vešanas kompetenču un kultūras attīstība, Ivo Jēkabsons
 • Mentorings
 • Prezentēšanas prasmes un barjeru pārvarēšana, Per-Alfred Rozenbergs (angļu valodā)

3. nodarbību diena – Finanšu zinātība, dažādi aspekti

16. novembris, pl. 9.00-18.00, Rātslaukums 1, Rīgas dome
 • Pārdomāta finanšu vadība sekmīgai uzņēmējdarbībai, Nataļja Točelovska
 • Finanšu plānošana biznesa idejas agrīnā attīstības stadijā, Egons Liepiņš
 • Mentorings
 • Ārējās investīcijas biznesā, Matīss Neimanis
 • Kopsavilkums un ieteikumi “Lāča migai”, Dainis Šēnbergs

4. nodarbību diena – Pirmās kārtas noslēguma diena ar pasākumu “Lāča miga”

30. novembris, pl. 9.00-18.00, Strēlnieku iela 4A, Stockholm School of Economics in Riga
 • Biznesa attīstības komanda plašākā griezumā – skats no Lielbritānijas perspektīves, Claire Button (angļu valodā)
 • Pirmās kārtas noslēguma biznesa ideju prezentāciju pasākums “Lāča miga” (angļu valodā)
 • Rīgas moduļa rezultāti un informācija par Kembridžas moduli

DETALIZĒTA PIRMĀS KĀRTAS PROGRAMMA


 .