Klimata datu krātuves lietotāju apmācību pasākums

Copernicus Klimata pārmaiņu pakalpojuma (Climate Change Service) lietotāju apmācību pasākums

Norises vieta: Rīga, Latvija

Datums: 2019. gada 12. marts, 2. aprīlis un 11. aprīlis

Formāts: ievadvebinārs (sk. videoierakstu), pilnas dienas klātienes pasākums, noslēdzošais vebinārs

Pirmā vebināra translācija 12. martā (plkst. 16.00-17.00) tiks nodrošināta sekojošās vietās:

 • SSE Riga - 411. telpā 4. stāvā, Strēlnieku ielā 4A, Rīgā
 • Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājā - 301. auditorijā, Jelgavas ielā 1, Rīgā

Apmācību mērķis ir palīdzēt dalībniekiem iegūt zināšanas par klimata datu izmantošanu, kā arī iepazīt Klimata datu krātuvi (Climate Data Store – CDS) un instrumentus tās lietošanai.

Copernicus Klimata pārmaiņu pakalpojuma (Copernicus Climate Change Service – C3S) Lietotāju apmācību platformā (User Learning Services) tiek piedāvāta brīvpieejas e-apmācība. Klimata datu krātuvē (CDS) ir pieejama plaša klimata rādītāju datu bāze. Piedāvātie instrumenti (toolbox) dod iespēju lietotājiem veidot datu plūsmas un aplikācijas, atbilstoši savām vajadzībām.

Klātienes nodarbībā uzzināsim vairāk par Klimata datu krātuvē pieejamo informāciju un instrumentiem (toolbox) tās izmantošanai datu atlasē, kā arī praktiski darbosimies klimata pārmaiņu pielāgošanās izaicinājumu (problēmsituāciju) modelēšanā.

Pasākuma formāts ir balstīts uz e-apmācību (https://uls.climate.copernicus.eu/), kas tiek pastiprināta ar nodarbību klātienē:

 1. Ievadvebinārs: otrdien, 12. martā plkst. 16.00-17.00
  Īsumā par pasākuma norises formu un ievads par Copernicus Klimata pārmaiņu pakalpojumu.
 2. Klātienes pasākums: otrdien, 2. aprīlī plkst. 09.00-18.00
  Norises vieta: Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs, Dabas māja (Aeris telpa), Jelgavas iela 1, Rīga. Klimata pārmaiņu datu atlase un pieprasījumu veidošana CDS dienas pirmajā pusē un darbs pie praktisku problēmu risināšanas komandās pēcpusdienā.
 3. Noslēdzošais vebinārs: ceturtdien, 11. aprīlī plkst. 16.00-17.00
  Komandu risināto problēmsituāciju prezentācijas, diskusija, jautājumi un atbildes.
Klātienes nodarbībā eksperti sniegs atbildes uz jautājumiem par tiešsaistē pieejamajiem apmācību resursiem un palīdzēs dalībniekiem pielietot zināšanas un klimata datus praktisku uzdevumu risināšanai komandās. Lai labāk sagatavotos klātienes nodarbībai, pēc ievadvemināra dalībniekiem ir jāvelta apmēram 8 stundas, lai apgūtu tiešsaistē pieejamos materiālus. Tāpat būs nepieciešamas vēl apmēram 8 stundas komandas darbam pēc klātienes nodarbības, lai sagatavotu prezentāciju par komandas izvēlēto problēmsituāciju noslēdzošajā vebinārā.

Mērķauditorija

Mēs vēlamies nodrošināt kvalitatīvu apmācību tiem pētniekiem, uzņēmējiem, studentiem, žurnālistiem un citiem interesentiem, kas plāno izmantot klimata datus savā darbībā:

 • Nozaru speciālisti (prioritāri: enerģētika, ūdens resursi, lauksaimniecība, mežsaimniecība, reģionālā plānošana), kas iegūs zināšanas par plašo klimata datu rādītāju pieejamību;
 • Pētnieki un konsultanti, kas iepazīs Klimata datu krātuvi un instrumentus klimata ietekmes pētīšanai;
 • Studenti, kas vēlas iegūt jaunas prasmes, it īpaši, studējot klimatu, meteoroloģiju, hidroloģiju, ģeogrāfiju, ģeoloģiju vai citas saistītas nozares.
Praktiska informācija

Pasākums notiks angļu un latviešu valodās, tomēr mācību materiāli tiešsaistē ir pieejami angļu valodā. Mācību procesā asistēs Latvijas eksperti, kas varēs izskaidrot terminus latviešu valodā un darbosies kā tulki pēc nepieciešamības. Dalībnieki saņems sertifikātu, sekmīgi piedaloties klātienes nodarbībā un vebināros. Ārpus Rīgas dzīvojošajiem dalībniekiem, kas būs sekmīgi izgājuši apmācību programmu, tiks kompensēti ceļa (70%) un naktsmītnes izdevumi (105 EUR) dalībai klātienes pasākumā Rīgā.

Reģistrēties pasākumam var Copernicus Klimata pārmaiņu pakalpojuma Lietotāju apmācību platformā – https://uls.climate.copernicus.eu/.

Lūdzu, ievērojiet, ka vispirms Jums jāreģistrējas platformā un no turienes jānosūta pieprasījums dalībai pasākumā. Pēc reģistrēšanās Jums tiks nosūtīta apstiprinājuma informācija.


Ja Jums ir kādi papildu jautājumi, lūdzu dodiet ziņu, sūtot e-pastu: [email protected] vai [email protected].

Copernicus Climate Change Service
 .